Nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. pořádá od února 2024 dlouhodobý prožitkový kurz Terapeutického rodičovství pro pěstouny a osvojitele. Terapeutické rodičovství je jedna z možností, jak se naučit pomáhat zvládat obtíže dětí s poruchami citové vazby a vývojovým traumatem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. Terapeutické rodičovství vychází z principu PACE (zkratka anglických slov Playfulness, Acceptance, Curiosity a Empathy). Tato metoda je tedy založena na hravosti, přijetí, zvídavosti a empatii. Kurz nenabízí jen suchou teorii, ale i řadu praktických cvičení, pracovních listů a dalších výukových materiálů, náměty pro společné diskuze či prožitková cvičení.  Více informací na http://www.valika.cz/terapeuticke-rodicovstvi/