Potřebujeme rodinu

Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Příběh Robíka

Upozornění

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze žadatelům, kteří jsou zařazeni v evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené některým z krajských úřadů v rámci ČR. O konečném zprostředkování náhradní rodinné péče rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje se souhlasem krajského úřadu, v jehož evidenci jsou žadatelé zařazeni.
Údaje o dětech jsou anonymizované.  Bližší údaje o dětech nelze sdělovat po telefonu, krajský úřad je poskytne žadatelům až při osobním seznámení s dokumentací dítěte. 

Jak to funguje?

1. V případě, že jste žadatel zařazený do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny kteréhokoliv krajského úřadu v rámci ČR a máte zájem o zprostředkování náhradní rodinné péče ke konkrétnímu dítěti z této rubriky, kontaktujte pracovnici pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Bc. Alici Pichrtovou na tel. číslo 354 222 624
nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Té sdělíte Vaše kontaktní údaje.

2. Následně budou na krajský úřad, v jehož evidenci jste vedeni jako osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, zaslány informace o dítěti. Pracovníci příslušného krajského úřadu posoudí Váš záměr a následně vyhodnotí, zda zašlou Krajskému úřadu Karlovarského kraje Vaší dokumentaci k faktickému projednání.

3. Pokud se tak stane, pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje svolají pracovní skupinu pro projednání dětí vhodných do náhradní rodinné péče a v kruhu odborníků rozhodnou, zda jste pro dítě vhodnými osvojiteli/pěstouny, či nikoliv.

 

Aktuálně hledáme rodinu pro:


Anička (nar. 1/2012)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro 9. letou slečnu. Anička je krásná, blonďatá a modrooká dívenka, která byla odebrána z rodiny pro špatnou péči a nepodnětné prostředí. Aktuálně navštěvuje 2. třídu základní školy a je šikovná, samostatná avšak často negativisticky laděná. Velmi ráda maluje a čte, naopak bojuje s matematikou. Pro Aničku hledáme rodinu, která bude umět s dívenkou pracovat, bude nutné důsledné vedení, nastavení pravidel a režimu.


Petruška (nar. 9/2017)

Hledáme pěstounskou rodinu s velkým srdcem pro nádhernou dívenku, které osud pár měsíců po narození přichystal těžkou zkoušku. Petruška utrpěla úraz, následkem kterého došlo ke zpoždění psychomotorického vývoje (její vývoj odpovídá rozmezí 10-15měsícům věku).  Aktuálně se nachází v péči přechodné pěstounky, která se jí naplno věnuje a ze všech sil se snaží vše dohnat a pilně s holčičkou rehabilituje. Petruška v její péči dělá obrovské pokroky, snaží se komunikovat s okolím, používá verbální i neverbální prostředky, slovní zásoba se postupně rozšiřuje a má velikou snahu se domluvit či projevit svou vůli. Petruška se dovede soustředit, reaguje na pokyny a má velmi ráda legraci. Nyní již nepotřebuje speciální kočárek s oporou, který doposud užívala, ale využívá běžný, odpovídající její velikosti. Petruška má velkou snahu se stavět na nožičky, kdy to již nevzdává a pokouší se do té doby, než se jí to podaří. Z lékařského hlediska je její další vývoj nejistý, ale věříme, že při obdobné péči, kterou jí poskytuje přechodná pěstounka se její stav i nadále bude neustále zlepšovat.


Amálie (nar. 11/2020)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro dívenku světle hnědých vlásků, tmavých očí a světlejší pleti. Amálka je zdravá a dle pediatra a psychologa vývoj holčičky odpovídá jejímu věku. Od narození je v péči přechodné pěstounky. Amálka je klidné a zvídavé miminko, jí a spí bez problémů. Má ráda masírování bříška a nožiček, nejraději usíná při houpání v závěsné postýlce. Rodiče mají hodně starostí, návrat do rodiny ani kontakty se nepředpokládají.  
Sourozenci Jindřiška (nar. 6/2012) a Sabinka (nar. 8/2013)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro sestřičky, které jsou aktuálně umístěné v dětském domově. Maminka má bohužel spoustu starostí sama se sebou, starat se nemůže a není zde výhled ani v budoucnu. 

Dívenky jsou zdravé, líbivého vzhledu, tmavých očí i vlásků, snědé pleti. V důsledku zanedbávání v původní rodině jsou u děvčat sledována mírná opoždění, která jsou způsobená deprivací, avšak v podnětném prostředí je značný výhled na zlepšení. Děvčata jsou na sebe silně fixovaná, mají jedna druhou a navzájem drží při sobě. Chodí do mateřské školy, chodí tam rády a vždy se těší, umějí navázat kontakt s kamarády i dospělými, respektují přirozenou autoritu. S vrstevníky nemají problémy, rády pomáhají mladším dětem. Umí dodržovat dohodnutá pravidla, jsou přizpůsobivá. Rády si kreslí a v této činnosti se za pomocí paní učitelky zlepšují, rády tančí, umějí udržet rytmus. Zvládají sebeobsluhu, jsou samostatné v oblékání i v jídle. Holčičky jsou mazlivé a pozitivně laděné, mají radost, když mohou pomoci paní učitelce a jsou za to pochváleny.
Děvčata potřebují klidné a podnětné prostředí tolerantní a trpělivé rodiny, která se jim bude moci plně věnovat.   Sourozenci Štěpánka (nar. 2/2014), Julius (nar. 4/2015), Sandra (nar. 2/2017)

Hledáme velkou pěstounskou náruč pro skupinu tří sourozenců. Čtyři sourozenci byli přivedeni na úřad svými rodiči, kteří ztratili bydlení a nedokázali se o své děti dále starat. Děti byly umístěny do dětského centra a průběžně se jim hledala náhradní rodina, což se prozatím nepodařilo. Jelikož jsou děti již větší, nadále nemohou společně zůstat v tomto zařízení a je nutné vyřešit jejich další umístění. Nejmladšímu ze sourozenců (Norbert 3/2019) se aktuálně zprostředkovává pěstounská péče a to na doporučení psychologa, který vyhodnotil vazby mezi sourozenci. Ostatní děti, které jsou na sebe velmi citově navázané nelze rozdělit a je nutné je umístit společně. Děti jsou zdravé, jsou světlejší pleti a tmavších vlásků. Hledáme tolerantní pěstouny, kteří by podporovali pravidelné kontakty mezi všemi sourozenci. Rodiče se o děti nemohou starat a kontakty neprobíhají.
Poslední aktualizace dne 01.12.2021