Představujeme vám nový projekt Díky pěstounství, za kterým stojí organizace Dobrý start - z rodiny doletí dál, z.s. Kampaň Díky pěstounství má jasný cíl: dostat děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů tam, kam patří. Do milující rodiny. Protože každý z těch malých smutných příběhů může mít šťastný konec! Kampaň chce ukázat, že pěstounství má obrovský smysl, nadchnout pro pomoc ohroženým dětem veřejnost a nasměrovat legislativu tam, kam by měla vždy směřovat. Domů. Ať už to znamená usnadnění celého procesu náhradní péče, nebo podporu biologických rodin tak, aby své děti nemusely opouštět.