Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

Saša Rašilov v roli starostlivého tatínka neodolatelně „kouzlí“ s nasliněným kapesníkem ve spotu kampaně Hledáme rodiče. Video, které prostě musíte vidět!

Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

David Švehlík a souboj o „poděděný“ svetr v hlavních rolích spotu kampaně Hledáme rodiče. Jak tenhle boj dopadne? Podívejte se!

Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

Ondřej Vetchý a vzpomínka na „trapné“ chvíle, které v pubertě s rodiči zažil snad každý z nás. Připomeňte si je ve spotu kampaně Hledáme rodiče!

Radiospot

Zprostředkování náhradní rodinné péče probíhá i v období omezujících protiepidemiologických opatření, avšak s určitými specifiky. Zmínit lze například on-line konzultace zájemců o zprostředkování NRP s pracovníky OSPOD nebo on-line přípravy budoucích náhradních rodičů nebo dětí. Rovněž i za této situace dochází k seznamování dětí s vytipovanými zájemci o náhradní rodinnou péči, samozřejmě za dodržení bezpečnostních podmínek.  Stejné podmínky platí pro faktické předání dítěte do péče budoucích náhradních rodičů.  S náhradní rodinnou péčí, konkrétně s pěstounskou péčí, se pojí také kontakty dětí s osobami příbuznými  a blízkými. Tyto kontakty by měly být v co největší míře zachovány, ovšem s apelem na využívání kontaktů distančních - telefonických, mailových, přes skype apod. Osobní kontakt lze doporučit ve venkovních prostorách za dodržení hygienických opatření. Více informací na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stovky dětí večer co večer usínají v postelích, nad kterými se nenaklání nikdo z jejich blízkých – přestože většina z nich někoho blízkého má. Ačkoli se v péči o ohrožené děti v Česku objevují určité náznaky k lepšímu, stát pořád jakýmsi samopohybem preferuje kojenecké ústavy či tradiční velké dětské domovy. Naši liknavost nyní odsoudil i Evropský výbor pro sociální práva patřící k Radě Evropy. Celý příspěvek k přečteční najdete na této stránce.

Krajská psycholožka pro náhradní rodinnou péči PhDr. Anna Kotrčová napsala článek o pěstounské péči, ve kterém rozebírá, jaká je pěstounská péče a jakým směrem se v současné době ubírá. "Děti opuštěné vlastní rodinou mají stejné potřeby, představy a přání jako jejich vrstevníci, žijící v rodině. Prožívají stejné každodenní situace jako ostatní děti, jen nemají vedle sebe nikoho, kdo by je vedl, pomáhal jim a směroval je pro ně podporujícím směrem," říká PhDr. Kotrčová ve svém příspěvku, který si můžete přečíst níže.

Karlovarský kraj už od roku 2015 intenzivně vyhledává dlouhodobé pěstouny pro děti, které nemohou žít ve vlastních rodinách. Velice si ale také vážíme práce, kterou odvádí pro ohrožené děti pěstouni na přechodnou dobu. I tyto „krátkodobé" pěstouny v kraji potřebujeme. Jedna pěstounka a pět manželských párů si tak převzalo šest kočárků v trojkombinaci. Hlavním smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je zajistit na omezenou dobu péči dítěti v bezpečném rodinném prostředí a během této doby pracovat na tom, aby se dítě mohlo vrátit zpět do rodiny, případně vyhledat pro dítě stálou (dlouhodobou) péči, např. ve formě dlouhodobé pěstounské péče nebo osvojení.

Putovní výstava fotografií  „Staňte se pěstounem", kterou připravil Krajský úřad Karlovarského kraje bude k vidění tentokrát ve foyer Městského úřadu Ostrov v termínu 7.– 20. 9. 2020. Výstava je věnována pěstounům našeho kraje, kteří pečují o děti, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách. K dispozici budou na místě informační brožury s podrobnými informacemi o pěstounské péči.