Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

Saša Rašilov v roli starostlivého tatínka neodolatelně „kouzlí“ s nasliněným kapesníkem ve spotu kampaně Hledáme rodiče. Video, které prostě musíte vidět!

Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

David Švehlík a souboj o „poděděný“ svetr v hlavních rolích spotu kampaně Hledáme rodiče. Jak tenhle boj dopadne? Podívejte se!

Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

Ondřej Vetchý a vzpomínka na „trapné“ chvíle, které v pubertě s rodiči zažil snad každý z nás. Připomeňte si je ve spotu kampaně Hledáme rodiče!

Radiospot

Přinášíme Vám vyhodnocení plánu aktivit za rok 2016, které se uskutečnily v rámci kampaně Staňte se pěstounem". Údaje za rok 2016 potvrdily obecně známý fakt, že lidé hledají v současné době nejvíce informací na internetu a sociálních sítích, a proto je třeba se pro rok 2017 zaměřit na tuto oblast propagace. Dále z informací, které máme k dispozici vyplynulo, že aktivity v oblasti náhradní rodinné péče je třeba cílit na ženy ve věku 35 - 44 let. A v neposlední řadě z vyhodnocení roku 2016 vyplývá, že tématu náhradní rodinné péče, resp. pěstounské péče je věnována minimální pozornost, a to jak ze strany médií, tak regionálních politiků, a proto je třeba pro rok 2017 pracovat na zvýšení pozornosti k tomuto tématu. Další informace najdete v přiloženém vyhodnocení.

Zapište si do diářů úterý 7. února 2017 od 16.00. Proč? Protože nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. totiž pořádá první letošní informační setkání pro zájemce o pěstounskou péči. Setkání se uskuteční v příjemném prostředí Centra Valika na adrese Závodu Míru 170/90, Karlovy Vary - Stará Role (budova Copyprintu a bývalé pekárny) a dozvíte se zde všechny potřebné informace k pěstounské péči, popř. osvojení. O své osobní zkušenosti se podělí pěstoun. Akce se koná v rámci projektu „Pěstounství je fajn„, který finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Karlovarský kraj.

Karlovarský kraj dne 29.01.2016 zahájil kampaň pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji s názvem „Staňte se pěstounem“. Cílem kampaně je oslovení co nejpočetnějšího spektra občanů Karlovarského kraje a kampaní přivést oslovené občany k možnosti stát se pěstouny. Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče v náhradním rodinném prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny je dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kterým je také krajský úřad.

Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel zřídil dle ustanovení § 38a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "ZSPOD") k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany poradní sbor. Účelem poradního sboru je mimo jiné zejména spolupráce na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů a vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Poradní sbor si v současné době stanovil jako svoji prioritu podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji.