Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Příběh Robíka

Upozornění

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze žadatelům, kteří jsou zařazeni v evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené některým z krajských úřadů v rámci ČR. O konečném zprostředkování náhradní rodinné péče rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje se souhlasem krajského úřadu, v jehož evidenci jsou žadatelé zařazeni.
Údaje o dětech jsou anonymizované.  Bližší údaje o dětech nelze sdělovat po telefonu, krajský úřad je poskytne žadatelům až při osobním seznámení s dokumentací dítěte. 

Jak to funguje?

1. V případě, že jste žadatel zařazený do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny kteréhokoliv krajského úřadu v rámci ČR a máte zájem o zprostředkování náhradní rodinné péče ke konkrétnímu dítěti z této rubriky, kontaktujte pracovnici pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Karlovarského kraje Bc. Lucii Perglovou na tel. číslo 354 222 425
nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Té sdělíte Vaše kontaktní údaje.

2. Následně budou na krajský úřad, v jehož evidenci jste vedeni jako osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, zaslány informace o dítěti. Pracovníci příslušného krajského úřadu posoudí Váš záměr a následně vyhodnotí, zda zašlou Krajskému úřadu Karlovarského kraje Vaší dokumentaci k faktickému projednání.

3. Pokud se tak stane, pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje svolají pracovní skupinu pro projednání dětí vhodných do náhradní rodinné péče a v kruhu odborníků rozhodnou, zda jste pro dítě vhodnými osvojiteli/pěstouny, či nikoliv.

 

Aktuálně hledáme rodinu pro:


Valerie (nar. 11/2008)

Valerie navštěvuje sedmou třídu základní školy. Proto, aby vše zvládala bez větších problémů, potřebuje navštěvovat školu se speciálními vzdělávacími potřebami. Ráda by se v budoucnu věnovala nějaké sportovní aktivitě. Je tichá a moc se neprojevuje. Je hubená, drobnější postavy. Má hnědé oči, tmavé polodlouhé vlasy. Rodiče jsou menšinového etnika. Nosí dioptrické brýle. Má za sebou složitou cestu. Nyní je od září 2022 v zařízení. Je v kontaktu se svou matkou a mladšími sourozenci. Sama Valerie stojí o pěstounskou péči, kde by měla šanci zažít vřelé a stabilní rodinné prostředí.


Sourozenci Dominik (nar. 3/2009) a Radek (nar. 1/2013)

Pro Dominika (3/2009) a pro jeho bratra Radka (1/2003) hledáme pěstounskou rodinu, která by chlapce převzala do dlouhodobé péče. Chlapci se od června 2022 nacházejí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Již od narození to v životě neměli vůbec jednoduché. Brzo přišli o otce a maminka, i když i nyní má o chlapce zájem, nemá vytvořeny podmínky pro to, aby chlapcům zajistila vhodné prostředí pro jejich zdravý vývoj.

Starší, Dominik, dochází již do 7. ročníku ZŠ. Pokud má prostor a péči, rád se učí novým věcem. Je velmi šikovný během tělocviku a při výtvarné výchově. Baví ho hodiny matematiky. Je skromný a z každé maličkosti má radost. Je vysoký, štíhlý a zdravý s klidnou a tichou povahou. 

Mladší, Radek, aktuálně chodí do 2. třídy. První ročník musel opakovat, ale nakonec ho zvládl s vyznamenáním. Oproti svému bratrovi je živější povahy a rád vymýšlí lumpárny. Je štíhlý, nosí brýle, a pokud je dobře veden, je velmi šikovný. S emočním napětím se vyrovnává po svém.

Sourozenci jsou na sebe hodně navázáni a aktuálně potřebují podporu a průvodce při poznávání světa.


Sourozenci Renata (nar. 8/2020) a Jiřina (nar. 2/2012)

Hledáme pěstounskou rodinu pro Renatu (8/2020) a Jiřinu (2/2012), dívky světlé pleti, hnědých očí i vlasů. Děvčata pochází z větší sourozenecké skupiny, která je dlouhodobě vedena v evidenci úřadů pro zanedbávání péče ze strany rodičů. Finanční a bytová situace rodičů bohužel došla tak daleko, že děti byly umístěny do zařízení ústavní výchovy. Většina sourozenců žije v dětském domově, Renata byla umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a protože v dětském domově již nezbývaly kapacity pro Jiřinu, byla umístěna spolu s mladší Renatou. Renata je veselé a čilé dítě, velmi milé povahy a je silně fixována na svou sestru, má nejradši, když jí večer před spaním čte sestra pohádky. Jiřina je na svůj věk velmi vyspělá, je to empatická a přátelská mladá slečna, která je zároveň výbornou žákyní s řádnou docházkou, má respekt k autoritám a nastaveným hranicím, o svou sestru pečuje téměř s mateřským citem. Pro sestry hledáme pěstounskou rodinu, která jim nabídne domov plný lásky, potřebnou péči a společně strávené chvíle rodinné pohody. Jiřina potřebuje především ženskou spojenkyni, se kterou bude moci sdílet všechny strasti i radosti, které jsou přirozenou součástí života dospívající slečny.


Sourozenci Pavlínka (nar. 3/2014) a Jitka (nar. 12/2015)

Hledáme pěstounskou rodinu pro sestry Pavlínku (3/2014) a Jitku (12/2015), dvě sestry majoritního etnika, světlých očí i vlasů. Holky svou životní cestu započaly u své matky a jejího druha, vyrůstaly v nevyhovujících podmínkách, a když maminka přišla o bydlení, skončily u své babičky a dědy. Jednoho dne však byla Pavlínka přivezena do nemocnice s amputovanými dvěma prstíky, a protože okolnosti nehody byly nejasné, začaly věc řešit úřady. Zdálo by se, že holky měly štěstí, protože se rychle dostaly do náhradní pěstounské rodiny, ke které mají vytvořenou silnou citovou vazbu. Ovšem život dovede být nevyzpytatelný. U Pavlínky se postupem času začaly objevovat problémy, které péči o holky dělaly náročnější a na které pěstouni nebyli připraveni. V roce 2020 byla u Pavlínky diagnostikována lehká mentální retardace. Má vývojové vady a narušenou psychomotoriku, z toho důvodu často padá a mívá po těle modřiny. Koncem roku 2021 si pěstouni museli připustit, že jim na péči o děvčata nezbývají síly a s těžkým srdcem pěstounskou péči aktuálně přerušují.

Jitka je zdráva, má velkou slovní zásobu a je velmi zvídavá, momentálně navštěvuje MŠ, kde se jí líbí a těší se do školy. Pavlínka chodí do 1. třídy ZŠ, má přiděleného asistenta pedagoga, ve škole je velmi pozitivně hodnocena a chválena a i přes svůj handicap, kvůli kterému mívá své dny, je společenská, aktivní a usměvavá. Sestry jsou na sebe silně vázané, nikoho jiného než sebe nemají, a jak to mezi sourozenci bývá, dokážou se mezi sebou pohádat a občas neví, jak mezi sebou konflikty řešit. Proto pro ně hledáme trpělivé rodiče, kteří pro ně budou mít pochopení a především spoustu lásky pro obě dvě, protože nikoho jiného, než sebe navzájem, nemají.Petruška (nar. 9/2017)

Hledáme pěstounskou rodinu s velkým srdcem pro nádhernou dívenku, které osud pár měsíců po narození přichystal těžkou zkoušku. Petruška utrpěla úraz, následkem kterého došlo ke zpoždění psychomotorického vývoje (její vývoj odpovídá rozmezí 10-15měsícům věku).  Aktuálně se nachází v péči přechodné pěstounky, která se jí naplno věnuje a ze všech sil se snaží vše dohnat a pilně s holčičkou rehabilituje. Petruška v její péči dělá obrovské pokroky, snaží se komunikovat s okolím, používá verbální i neverbální prostředky, slovní zásoba se postupně rozšiřuje a má velikou snahu se domluvit či projevit svou vůli. Petruška se dovede soustředit, reaguje na pokyny a má velmi ráda legraci. Nyní již nepotřebuje speciální kočárek s oporou, který doposud užívala, ale využívá běžný, odpovídající její velikosti. Petruška má velkou snahu se stavět na nožičky, kdy to již nevzdává a pokouší se do té doby, než se jí to podaří. Z lékařského hlediska je její další vývoj nejistý, ale věříme, že při obdobné péči, kterou jí poskytuje přechodná pěstounka se její stav i nadále bude neustále zlepšovat.

Sourozenci Jindřiška (nar. 6/2012) a Sabinka (nar. 8/2013)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro sestřičky, které jsou aktuálně umístěné v dětském domově. Maminka má bohužel spoustu starostí sama se sebou, starat se nemůže a není zde výhled ani v budoucnu. 

Dívenky jsou zdravé, líbivého vzhledu, tmavých očí i vlásků, snědé pleti. V důsledku zanedbávání v původní rodině jsou u děvčat sledována mírná opoždění, která jsou způsobená deprivací, avšak v podnětném prostředí je značný výhled na zlepšení. Děvčata jsou na sebe silně fixovaná, mají jedna druhou a navzájem drží při sobě. Chodí do mateřské školy, chodí tam rády a vždy se těší, umějí navázat kontakt s kamarády i dospělými, respektují přirozenou autoritu. S vrstevníky nemají problémy, rády pomáhají mladším dětem. Umí dodržovat dohodnutá pravidla, jsou přizpůsobivá. Rády si kreslí a v této činnosti se za pomocí paní učitelky zlepšují, rády tančí, umějí udržet rytmus. Zvládají sebeobsluhu, jsou samostatné v oblékání i v jídle. Holčičky jsou mazlivé a pozitivně laděné, mají radost, když mohou pomoci paní učitelce a jsou za to pochváleny.
Děvčata potřebují klidné a podnětné prostředí tolerantní a trpělivé rodiny, která se jim bude moci plně věnovat.   Sourozenci Štěpánka (nar. 2/2014), Julius (nar. 4/2015), Sandra (nar. 2/2017)

Hledáme velkou pěstounskou náruč pro skupinu tří sourozenců. Čtyři sourozenci byli přivedeni na úřad svými rodiči, kteří ztratili bydlení a nedokázali se o své děti dále starat. Děti byly umístěny do dětského centra a průběžně se jim hledala náhradní rodina, což se prozatím nepodařilo. Jelikož jsou děti již větší, nadále nemohou společně zůstat v tomto zařízení a je nutné vyřešit jejich další umístění. Nejmladšímu ze sourozenců (Norbert 3/2019) se aktuálně zprostředkovává pěstounská péče a to na doporučení psychologa, který vyhodnotil vazby mezi sourozenci. Ostatní děti, které jsou na sebe velmi citově navázané nelze rozdělit a je nutné je umístit společně. Děti jsou zdravé, jsou světlejší pleti a tmavších vlásků. Hledáme tolerantní pěstouny, kteří by podporovali pravidelné kontakty mezi všemi sourozenci. Rodiče se o děti nemohou starat a kontakty neprobíhají.
Poslední aktualizace dne 4.1.2023