Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel zřídil dle ustanovení § 38a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "ZSPOD") k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany poradní sbor. Účelem poradního sboru je mimo jiné zejména spolupráce na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů a vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Poradní sbor si v současné době stanovil jako svoji prioritu podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji. 

Členy poradního sboru v současné době jsou:

  • Mgr. Petr Najman (přeseda) - právník a odborný pracovník pro oblast NRP, Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.
  • Ing. Bc. František Pavlásek (místopředseda) - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí OSV Magistrátu města Karlovy Vary
  • Bude doplněn (tajemník) - úředník oddělení sociálně-právní ochrany dětí OSV Krajského úřadu Karlovarského kraje
  • Mgr. Mária Adamkovičová - vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
  • Bc. Miluše Merklová - sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí OSV Krajského úřadu Karlovarského kraje
  • Bc. Jana Kotounová - ředitelka Útočiště, o.p.s.
  • Mgr. Hana Janischová - ředitelka Základní školy Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace