Přinášíme Vám vyhodnocení plánu aktivit za rok 2016, které se uskutečnily v rámci kampaně Staňte se pěstounem". Údaje za rok 2016 potvrdily obecně známý fakt, že lidé hledají v současné době nejvíce informací na internetu a sociálních sítích, a proto je třeba se pro rok 2017 zaměřit na tuto oblast propagace. Dále z informací, které máme k dispozici vyplynulo, že aktivity v oblasti náhradní rodinné péče je třeba cílit na ženy ve věku 35 - 44 let. A v neposlední řadě z vyhodnocení roku 2016 vyplývá, že tématu náhradní rodinné péče, resp. pěstounské péče je věnována minimální pozornost, a to jak ze strany médií, tak regionálních politiků, a proto je třeba pro rok 2017 pracovat na zvýšení pozornosti k tomuto tématu. Další informace najdete v přiloženém vyhodnocení.