Dovolujeme si Vás pozvat na představení Analýzy systému péče o ohrožené děti Karlovarského kraje. Analýza vznikla v rámci spolupráce mezi Karlovarským krajem a Nadací J&T s cílem zmapovat, jak je na území Karlovarského kraje realizována sociální práce s rodinami, které přicházejí o bydlení s cílem zamezit odebírání dětí a jaké jsou příčiny ztráty bydlení, a dále na okolnosti zařazování dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním do evidence orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Setkání se uskuteční 30. května 2024 od 10.00 do 13.00 v Krajské knihovně Karlovy Vary. Přihlášení na akci probíhá přes tento formulář.