Všechny děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a pro které hledáme náhradní rodiče, trpí tzv. primárním vývojovým traumatem. Pokud o náhradním rodičovství uvažujete, bude pro Vás zhlédnutí tohoto filmu zásadní. Potřebujeme pro tyto děti pečovatele, kteří jejich bolesti porozumí a pomohou ji léčit! Film najdete na https://thewisdomoftrauma.com/cz/