Pro všechny, kteří se rozhodují, zda si vezmou do pěstounské péče dítě, o něž se nemůže postarat rodina, a poskytnou mu láskyplné zázemí, připravil Karlovarský kraj Týden pěstounství. Akce se uskuteční ve dnech 10. – 14. října 2022 a každý den bude nabitý pestrým programem. Ambasadorem Týdne pěstounství je tanečník a pedagog Jan Onder pocházející z Lokte.

„Během Tyden_pestounstvi_plakat_jpg.jpgTýdne pěstounství chceme nabídnout lidem, kteří přemýšlí o tom, že by se stali pěstouny, veškeré potřebné informace, jež jsou s pěstounskou péčí spojeny. Budou mít možnost setkat se mimo jiné s psychologem, účastnit se besed s pěstouny, přímo s jednou z pěstounských rodin strávit příjemné odpoledne spojené s posezením u ohně. Celý týden bude probíhat v neformální atmosféře, na příchozí budou kromě odpovědí na všechny dotazy čekat také drobné dárky a občerstvení,“ vysvětlil Robert Pisár, krajský radní pro oblast sociálních věcí.

PODROBNÝ PROGRAM NAJDETE UVNITŘ PŘÍSPĚVKU.

Program Týdne pěstounství:

Pondělí 10. 10. 2022   -  PRVNÍ KROK
Týden pěstounství bude zahájen možností pro veřejnost informovat se o tom, co pěstounská péče vůbec obnáší a jak se pěstounem stát. Posezení u kávy s možností konzultací s pracovníky pro náhradní rodinnou péči se bude konat přímo na městských úřadech jednotlivých měst. 
Informační schůzky budou probíhat od 10:00 – 11:00 a od 16:00 - 17:00 hodin v těchto místech:
Městský úřad Aš, Kamenná 473/52 3. patro, č. dveří 307
Městský úřad Mariánské Lázně, Tepelská 752/22, 1. patro, č. dveří 11, zadní vchod
Městský úřad Kraslice, Náměstí 28. října 1438, obřadní síň v hlavní budově
Městský úřad Cheb – Cheb, 26. dubna 42. patro, č. dveří 57 
Městský úřad Sokolov – Sokolov, K. H. Máchy 1275, zasedací místnost, 1. patro, č. dveří 208
Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, malá zasedací místnost č. 203 
Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, přízemí, č. dveří 109
 
Pro stávající pěstouny se v tentýž den uskuteční konzultační den v milé atmosféře karlovarské Becherovy vily. Kromě popovídání s psychologem čeká účastníky koncert hudebníků Karlovarského symfonického orchestru. Konzultačním dnem bude provázet tanečník a pedagog Jan Onder. Všichni si z akce odnesou drobné dárky. 

Program konzultačního dne v Becherově vile, Krále Jiřího 1196/9, Karlovy Vary
9:00 – 11:00 přednáška psychologa pro náhradní rodinnou péči v Karlovarském kraji PhDr. Jakuba Ondera
11:00 – 13:00 bohatý raut a prohlídky Becherovy vily
13:00 – 13:50  vystoupení hudebníků Karlovarského symfonického orchestru – FAMILY CONCERT
14:00 – 14:30 poděkování stávajícím pěstounům 
 
 
Úterý 11. 10. 2022 - PRŮVODCI NA CESTĚ
Druhý den bude věnován tématu odborného provázení pěstounů pod heslem „Na pěstounství nejste sami“. Během tohoto dne bude moci široká veřejnost navštívit všechny organizace, které uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče v Karlovarském kraji. Kromě jiného se bude hovořit o důvodech provázení pěstounů, dohodách o výkonu pěstounské péče i o právech a povinnostech pěstounů. K dispozici bude odborník, který náhradní rodiny doprovází a poskytne informace zejména z oblasti terapeutického rodičovství a identity dítěte. 

Informační schůzky budou probíhat od 10:00 – 18:00 hodin v těchto místech:
Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s., Karlovy Vary – Stará Role, Nádražní 61/8, Mgr. Petr Najman – tel. 739 695 396 
Dětský úsvit, z.s., Cheb, Obrněné brigády 20/20, Mgr. Sonia Sudimacová – tel. 608 656 540
Dobrá rodina, o.p.s., Sokolov, K. H. Máchy 1276, Mgr. Gabriela Moravíková – tel. 725 521 881
Náhradním rodinám, o.p.s., Karlovy Vary – Stará Role, Závodu Míru 122, PhDr. Šárka Bystroňová – tel. 777 883 348
Prima Vizus, o.p.s., Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, Jana Kučová, DiS. – tel. 776 898 239 
SOS dětské vesničky, z. s., Karlovy Vary, Svatošská 279, Pavla  Kuvíková, DiS. – tel. 724 363 836 
Služby pro rodinu, z.ú., Karlovy Vary – Otovice, Mostecká 107, Sonja Hronová Hlůžková, DiS. – tel. 777 695 240
Na krajském úřadě se v ten den také sejdou odborníci na pěstounskou péči, kteří se budou po celý den vzdělávat v oblasti vývojového traumatu dítěte.
 
Středa 12. 10. 2022 - PROFESIONÁLOVÉ
Třetí den pozveme zájemce na posezení u kávy s odborníky na krajském úřadě v Karlových Varech, kde budou moci zjistit, co se skrývá pod termínem odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči, jaké má fáze, kterých oblastí a kritérií se dotýká a další informace vedoucí k zařazení do evidence a k následnému převzetí dítěte do péče.
Informační schůzky se budou konat od 10:00 – 11:00 hodin a od 16:00 – 17:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje, budova C, druhé patro, zasedací místnost 215C, Závodní 353/88, Karlovy Vary. 
Pro pracovníky neziskových organizací se ve stejný den chystá online workshop  „Vyhodnocování a individuální plánování situace ohrožených dětí“.
 
Čtvrtek 13. 10. 2022  -  POD LUPOU
Máte obavy z psychologického posouzení a z přípravného kurzu? Už nemusíte, srdečně vás zveme „Na slovíčko s psychologem“ v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Karlovy Vary. V průběhu příjemné informační schůzky k tématu psychologického vyšetření zájemců o náhradní rodinnou péči vám psycholog PhDr. Jakub Onder předá informace o tom, proč je psychologické vyšetření žadatelů důležité, jak probíhá a dozvíte se i další zajímavé informace.
Místo konání: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Karlovy Vary, Krymská 1598/47
10.00 – 18:00 hodin
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Sokolov, Karla Hynka Máchy 1275, pro vás zase na tento den připravuje přípravný kurz pro zájemce o náhradní rodinnou péči pod názvem  „Trénink terapeutického rodičovství“. Akce se koná od 10:00 – 18:00 hodin pod taktovkou Mgr. Lucie Veličkové a Mgr. Márii Chládkové.
 
Pátek 14. 10. 2022 - HLUBOKÝ LIDSKÝ PŘÍBĚH
Pátek se stane vyvrcholením celého Týdne pěstounství. V dopoledních hodinách si během akce „Křeslo pro hosta“ můžete poslechnout příběhy pěstounů. Besedy moderuje Jan Onder. Odpoledne završí sdílení příběhů pěstounů, kteří osobně zvou veřejnost na podzimní posezení u ohně v zahradě areálu krajského úřadu. 

Křeslo pro hosta Cheb:
Místo konání: Městský úřad Cheb, 26. dubna 42. patro, č. dveří 57, čas 9:00 hodin
V křesle pro hosta usedne pěstounka Zuzana Ďurišová z Lubů u Chebu.

Křeslo pro hosta Sokolov:
Místo konání: Městský úřad Sokolov, K. H. Máchy 1275, zasedací místnost, 1. patro, č. dveří 208, čas 11:00 -12:00 hodin
V křesle pro hosta usedne pěstoun Petr Zmuda z Horního Slavkova.

Křeslo pro hosta Karlovy Vary:
 Místo konání: Městský úřad Karlovy Vary, U Spořitelny 2, malá zasedací místnost č. 203, čas 13:00 – 14:00 hodin
V křesle pro hosta usednou pěstouni Eva a Radek Schmiedovi z Dolního Žďáru.

Pozvánka na podzimní posezení u ohně s pěstouny: 
Místo konání: Venkovní areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, dětské hřiště, Závodní 353/88, Karlovy Vary, čas 16:00 – 18:00  
Společně s pěstounskou rodinou Fénešových můžete posedět u ohně a sdílet jejich praktické zkušenosti o pěstounské péči. Pro navození příjemné atmosféry zahraje hudební skupina Jedním vrzem.