Výzkumná organizace Sociofactor a Centrum psychologické pomoci v Ostravě realizovaly výzkum příbuzenské pěstounské péče, jehož cílem bylo zjistit potřeby pěstounů. Výzkum byl realizován v Moravskoslezském kraji a zúčastnilo se ho 169 rodin. Vzhledem k tomu, že více jak 60 % příbuzenských pěstounů je ve věku 50 a více let, je jeden z hlavních problémů, s nimiž se příbuzenští pěstouni složitě vypořádávají, velký věkový rozdíl mezi nimi a svěřenými dětmi. Zvláště v období puberty si často neví rady s výchovou: školní prospěch dítěte a výchovné problémy uvádějí jako dva ze tří hlavních problémů. O to důležitější je specifická pomoc doprovázejících organizací.

Další informace z výzkumu najdete na této stránce