Organizace NATAMA pořádá výzkum zabývající se sociálním vývojem. Výzkum se zaměřuje na dopad zkušenosti chybějícího primárního pečovatele v kojeneckém období na sociální vývoj dětí. NATAMA se obrací na cílové skupiny s žádostí o zapojení se do tohoto výzkumu.  Účastníky studie budou děti ve věku 6–8 let, které prožily prvních 6–12 měsíců života v péči residenčního zařízení (kojenecký ústav nebo dětské centrum apod.) nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu (PPPD) a poté, v době mezi 6. a 12. měsícem života, byly osvojeny.

Kontrolní skupinu tvoří děti ve věku 6–8 let, které od narození vyrůstají stabilně ve své biologické rodině nebo se svojí biologickou matkou.

Výzkum se stává z dotazníkového šetření, které proběhne s matkou dítěte, jednoho testu dítěte a ze 4 neinvazivních experimentů, kterých se zúčastní dítě a dítě s matkou v naší laboratoři. Účast ve studii nepředstavuje pro dítě a matku žádné riziko. Účastníci, pokud budou mít zájem, obdrží shrnutí výsledků dotazníkového šetření o sociálním fungování dítěte. Veškerá data získaná v této studii jsou přísně anonymní.

Pokud máte dotazy k této studii obracejte se na kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a tel: 608 118 100. Účast ve výzkumu je honorována celkovou částkou 1000 Kč.
Studie byla schválena Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Na Bojišti 1, 128 08 Praha.