Mezinárodní nezisková organizace LUMOS pořádá ve středu 23. června diskuzi s odborníky v oblasti péče o ohrožené děti. Rádi by se v ní ohlédli a zrekapitulovali, co vše se za posledních deset let změnilo a na čem je potřeba pracovat. Prostor dostanou nejen zástupci státního sektoru, krajů a neziskových organizací, kteří vystoupí v jednotlivých částech. Jednou z částí je také náhradní rodinná péče a mimořádně zranitelné skupiny dětí. Více informací, včetně přihlašovacího formuláře, najdete zde.