Dne 5. 5. 2021 proběhlo na Krajském úřadě Karlovarského kraje setkání zástupců pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí a místopředsedy krajského Výboru pro národnostní menšiny pana Jána Čonky. V rámci jednání byla panu Čonkovi představena kampaň „Staňte se pěstounem“ a Plán aktivit kampaně pro r. 2021. Tento plán obsahuje zcela konkrétní aktivity, které mají zvýšit povědomí o pěstounské péči u široké veřejnosti a motivovat nové zájemce v Karlovarském kraji o zprostředkovanou rodinnou péči.

Jednou z těchto aktivit je „ Edukační činnost směrem k zájemcům o pěstounskou péči o specifikách dětí odlišného (zejména romského) etnika“. Vzhledem k tomu, že v Karlovarském kraji je stále nedostatek žadatelů o náhradní rodinnou péči ochotných přijmout romské dítě, dohodli se účastníci tohoto jednání na těsnější spolupráci v rámci propagace a osvětové činnosti. Problematice v oblasti zprostředkování NRP romským dětem se také věnuje pilotní šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, o kterém si můžete přečíst zde