Zprostředkování náhradní rodinné péče probíhá i v období omezujících protiepidemiologických opatření, avšak s určitými specifiky. Zmínit lze například on-line konzultace zájemců o zprostředkování NRP s pracovníky OSPOD nebo on-line přípravy budoucích náhradních rodičů nebo dětí. Rovněž i za této situace dochází k seznamování dětí s vytipovanými zájemci o náhradní rodinnou péči, samozřejmě za dodržení bezpečnostních podmínek.  Stejné podmínky platí pro faktické předání dítěte do péče budoucích náhradních rodičů.  S náhradní rodinnou péčí, konkrétně s pěstounskou péčí, se pojí také kontakty dětí s osobami příbuznými  a blízkými. Tyto kontakty by měly být v co největší míře zachovány, ovšem s apelem na využívání kontaktů distančních - telefonických, mailových, přes skype apod. Osobní kontakt lze doporučit ve venkovních prostorách za dodržení hygienických opatření. Více informací na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.