Karlovarský kraj už od roku 2015 intenzivně vyhledává dlouhodobé pěstouny pro děti, které nemohou žít ve vlastních rodinách. Velice si ale také vážíme práce, kterou odvádí pro ohrožené děti pěstouni na přechodnou dobu. I tyto „krátkodobé" pěstouny v kraji potřebujeme. Jedna pěstounka a pět manželských párů si tak převzalo šest kočárků v trojkombinaci. Hlavním smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je zajistit na omezenou dobu péči dítěti v bezpečném rodinném prostředí a během této doby pracovat na tom, aby se dítě mohlo vrátit zpět do rodiny, případně vyhledat pro dítě stálou (dlouhodobou) péči, např. ve formě dlouhodobé pěstounské péče nebo osvojení.

Pěstouni na přechodnou dobu III. Pěstouni na přechodnou dobu I.Pěstouni na přechodnou dobu I.