Přinášíme vám Plán aktivit kampaně „Staňte se pěstounem“ pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2018 (dále jen Plán). Plán je tvořen v souvislosti s potřebou zajištění dostatečného počtu osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji a zahrnuje popis jednotlivých aktivit, které mají být za tímto účelem realizovány v daném kalendářním roce. Plán je tvořen vždy na každý kalendářní rok. Koordinátorem sestavování Plánu je Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí. Do Plánu mohou být zahrnuty také kulturně-společenské, sportovní a vzdělávací akce dalších odborníků působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, nestátních neziskových organizací a dobrovolných zájemců.

Plán je ke stažení ve formátu pdf ZDE.