Potřebujeme rodinu

Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.Prostřednictvím této rubriky se Krajský úřad Karlovarského kraje snaží najít možnost pro děti, kterým se dlouhodobě nedaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Příběh Robíka

Upozornění

Náhradní rodinnou péči lze zprostředkovat pouze žadatelům, kteří jsou zařazeni v evidenci žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vedené některým z krajských úřadů v rámci ČR. O konečném zprostředkování náhradní rodinné péče rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje se souhlasem krajského úřadu, v jehož evidenci jsou žadatelé zařazeni.
Údaje o dětech jsou anonymizované.  Bližší údaje o dětech nelze sdělovat po telefonu, krajský úřad je poskytne žadatelům až při osobním seznámení s dokumentací dítěte. 

Jak to funguje?

1. V případě, že jste žadatel zařazený do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny kteréhokoliv krajského úřadu v rámci ČR a máte zájem o zprostředkování náhradní rodinné péče ke konkrétnímu dítěti z této rubriky, kontaktujte pracovnici pro náhradní rodinnou péči Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Julii Nesilovskou na tel. čísle 354 222 546, případně prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Té sdělíte Vaše kontaktní údaje.

2. Následně budou na krajský úřad, v jehož evidenci jste vedeni jako osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, zaslány informace o dítěti. Pracovníci příslušného krajského úřadu posoudí Váš záměr a následně vyhodnotí, zda zašlou Krajskému úřadu Karlovarského kraje Vaší dokumentaci k faktickému projednání.

3. Pokud se tak stane, pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje svolají pracovní skupinu pro projednání dětí vhodných do náhradní rodinné péče a v kruhu odborníků rozhodnou, zda jste pro dítě vhodnými osvojiteli/pěstouny, či nikoliv.

 

Aktuálně hledáme rodinu pro:

Melanie (nar. 9/2016)

Melanie je velmi hezká dívenka dlouhých hnědých vlasů a hnědých očí, olivové pleti. Holčička je zdravá a její vývoj odpovídá věku. Je moc šikovná, manuálně zručná, samostatná, sama se obléká, čistě jí a dodržuje hygienu, má na svůj věk bohatou slovní zásobu a její chování je bezproblémové. Maminka holčičku zanechala v Zařízení, kde ji zpočátku navštěvovala, ale bohužel se již několik měsíců neohlásila. Hledáme milující rodinu, která se by se o Melanii postarala a poskytla jí vřelou náruč.


Sourozenci Jindřiška (nar. 6/2012) a Sabinka (nar. 8/2013)

Hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro sestřičky, které jsou aktuálně umístěné v dětském domově. Maminka má bohužel spoustu starostí sama se sebou, starat se nemůže a není zde výhled ani v budoucnu. 

Dívenky jsou zdravé, líbivého vzhledu, tmavých očí i vlásků, snědé pleti. V důsledku zanedbávání v původní rodině jsou u děvčat sledována mírná opoždění, která jsou způsobená deprivací, avšak v podnětném prostředí je značný výhled na zlepšení. Děvčata jsou na sebe silně fixovaná, mají jedna druhou a navzájem drží při sobě. Chodí do mateřské školy, chodí tam rády a vždy se těší, umějí navázat kontakt s kamarády i dospělými, respektují přirozenou autoritu. S vrstevníky nemají problémy, rády pomáhají mladším dětem. Umí dodržovat dohodnutá pravidla, jsou přizpůsobivá. Rády si kreslí a v této činnosti se za pomocí paní učitelky zlepšují, rády tančí, umějí udržet rytmus. Zvládají sebeobsluhu, jsou samostatné v oblékání i v jídle. Holčičky jsou mazlivé a pozitivně laděné, mají radost, když mohou pomoci paní učitelce a jsou za to pochváleny.
Děvčata potřebují klidné a podnětné prostředí tolerantní a trpělivé rodiny, která se jim bude moci plně věnovat.   


Sourozenci Zoran nar. 11/2014, Martin nar. 7/2016 a Michal nar. 6/2017

Hledáme rodinu pro tři sourozence, kteří jsou momentálně v dětském domově v Plzeňském kraji, kam byli přemístěni ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kluci mají tmavší pleť, tmavé vlásky i tmavá kukadla, na první pohled je vidět, že je to sourozenecká trojka jak se patří – „prostě jako vejce vejci“. Všichni tři sourozenci jsou zdraví, ale jeví se díky zanedbání a nezájmu ze strany rodičů jako lehce opoždění a to zejména v oblasti řeči. Bohužel se dětem nedostávalo téměř žádné lásky, péče ani výchovy a tudíž budou potřebovat tolerantní a trpělivou pěstounskou rodinu, která jim jejich smutný začátek života rozjasní a bude se jim plně věnovat. Rodiče jezdí za dětmi do zařízení nárazově, zhruba 1x za 2měsíce a návrat do rodiny je zřejmě nereálný.


Sourozenci Štěpánka nar. 2/2014, Julius nar. 4/2015, Sandra nar. 2/2017, Norbert 3/2019

Hledáme velkou otevřenou pěstounskou náruč ideálně pro celou sourozeneckou čtyřku (případně umístění vždy po dvou sourozencích). Děti byly přivedeny na úřad svými rodiči, kteří ztratili bydlení a nedokázali se již o své děti dále starat. Momentálně jsou umístěni společně v dětském domově, kde pomalu dohánějí vše, co doposud zameškaly. Jsou světlé pleti a tmavších vlásků. Štěpánka je vděčná za každou špetku pozornosti, ráda se účastní všech aktivit a komentuje dění kolem sebe, jen zatím vázne na úrovni všeobecných znalostí a logického myšlení. Julius je pětiletý klučík, kterého nepodnětné rodinní prostředí poznamenalo zřejmě nejméně, o vše se zajímá, rád spolupracuje a spolehlivě zvládá sebeobsluhu. Je velkou oporou pro svou mladší sestřičku Sandru. Sandra je bráškovi velmi závislá, vítá výhradní pozornost při společné vycházce, spolupracuje, ale je zde patrná menší koncentrace pozornosti. Zatím zaostává v oblasti řeči, ale poslední dobou vše velmi rychle dohání. Je to radostná dívenka. Norbert je roční společenský klučík spokojený mezi vrstevníky, aktivně se zajímá o hračky i okolní dění, spokojeně žvatlá, zdvojuje a říká první slůvka.


Vládík (nar. 10/2019)

Vládík se narodil o pár týdnů dříve, ale v péči přechodné pěstounky svůj vývoj rychle dohnal. Dnes je to vymazlený, klidný a pohodářský chlapeček tmavě hnědých vlásků, hnědých očí a lehce snědé pleti. Vládík je zdravý, prospívá ukázkově, moc rád spinká a jí, má rád houpání v náručí, sociální kontakt a zpívání před usnutím. Rád si prohlíží dění kolem sebe, „povídá si“, hlasitě se směje, miluje koupání a hru s chrastítkem. Maminka o svého chlapečka pečovat nemůže, v úvaze je proto pěstounská péče nebo poručenství.


Bratři Felix (nar. 9/2010) a Michal (nar. 5/2015)

Hledáme pěstounskou rodinu pro dva brášky. Kluci jsou majoritního etnika, zdraví, pohlední, slušně vychovaní. Felix má světle hnědé vlasy a hnědé oči, chodí do třetí třídy, školu má rád a má v ní výborný prospěch. Po škole si rád zahraje fotbal nebo ping-pong. Mladší Míša má blond vlasy, modré oči, chodí do mateřské školy, je fixovaný na staršího brášku, který je pro něj vzorem. Míša má rozvinutou slovní zásobu a na svůj věk hezky mluví. Kluci jsou v kolektivu živější, potřebují se „aktivně vyřádit“, ale nemají žádné výchovné problémy.

Kluci ještě donedávna vyrůstali v kompletní rodině, ale ta se v důsledku závažných změn rozpadla, maminka má dost starostí sama se sebou, tatínek je vážně nemocný, a proto není v silách rodičů se osobně starat. Rodiče své děti v dětském domově nenavštěvují, návrat do rodiny se nepředpokládá.


Sourozenci Mareček (nar. 1/2013) a Alešek (nar. 2/2017)

Hledáme pěstounskou rodinu pro sourozence, kteří byli umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, protože se o ně náhle neměl kdo postarat. Jejich maminka má velké problémy a chlapce v zařízení nikdo nenavštěvuje. Oba chlapci jsou zdraví, velmi bystří a až na zanedbanou řečovou složku se vyvíjejí dobře. V zařízení již nemohou zůstat dlouho, potřebují někoho, kdo jim zajistí bezpečné a stabilní prostředí pro jejich chytré hlavičky. Obě děti mají světlou pleť, Mareček má hnědé vlásky i oči, Alešek má vlásky spíše plavé a oči modré. Potřebují nejlépe pěstounský pár, který bude ochoten je přijmout i s jejich životním příběhem a podporovat je v rozvoji jejich potenciálu.


Jan (nar. 03/2016) a Jana (nar. 2/2017)

Sourozenci jsou umístěni v dětském domově již od útlého věku. O umístění požádali rodiče, kteří neměli dlouhodobě stabilní prostředí pro výchovu. Děti mají tmavé vlasy a tmavé oči, jsou líbivého vzhledu. Jsou zdravé a na sebe hodně fixované. Sourozenci jsou temperamentní, emotivní, vyžadují vřelou náruč a mazlení.   
V případě svěření do pěstounské péče je třeba počítat s osobními kontakty zejména s tatínkem.Daniel (nar. 8/2002) Nella (nar. 2/2006) a Tea (nar. 9/2013)

Aktuálně hledáme tolerantní pěstounskou rodinu pro tři sourozence. Maminka dětem zemřela a tatínek se zdržuje neznámo kde. Širší rodina se o děti postarat nemůže, proto jsou sourozenci společně umístěni v dětském domově v Karlovarském kraji. Děti jsou zdravé, dvě starší navštěvují běžnou ZŠ, není diagnostikována žádná porucha učení, pozornosti aj. S ohledem na matčinu nemoc je nejstarší Daniel zvyklý pomáhat s péčí o mladší sestry. Sourozenci jsou si blízcí, jejich případné rozdělení by pro ně znamenalo velkou emocionální zátěž. Všechny tři děti jsou šikovné a pohledné. Mají tmavé vlasy, Daniel a Tea mají modrošedé oči, Nella má oči hndědozelené. Pomozte nám těmto dětem najít novou rodinu.


Víťa (nar. 5/2006)
Víťa to měl v rodině moc těžké, zažil dost nepěkných věcí, proto musel být březnu 2017 umístěn do dětského domova. Je to milý chlapec, navštěvuje 5. třídu ZŠ, prospěch má průměrný, slabší je v matematice, všeobecné znalosti má však výborné. Má světle hnědé vlasy a je drobnější postavy. Rodiče Víťu v DD nenavštěvují, protože bydlí velmi daleko. Žádné sourozence chlapec nemá. Je velmi hravý, komunikativní, potřebuje dostatek pozornosti. Při běžných činnostech bývá trochu zbrklý a roztěkaný, ale je snaživý.   S ohledem na to, čím si prošel, potřebuje trpělivý, klidný přístup, pochopení a domov, kde jej budou brát takového, jaký je.  


Mirek (nar. 10/2010)
Chlapec je umístěn od října 2016 v dětském domově. O umístění požádala sama maminka, protože s chlapcem neměla kam jít a potřebovala si vyřešit osobní záležitosti. Mirek je velmi chytrý, má bohatou slovní zásobu.  Zanedbávání a rizikový způsob života rodičů se na něm však podepsal. V rodině byl svědkem užívání alkoholu, drog, násilí, vulgarismů apod. Má tendence k problémovému chování, byla mu diagnostikována ADHD. Pro další vývoj chlapce je nezbytné zajistit stabilní zázemí, pevný denní režim, důsledné vedení a zejména projevy citu a zájmu. Mirek je pohledný chlapec hnědých vlasů i očí a je komunikativní. Hledáme pěstouny, kteří Mirkovi dokáží pomoct vyrovnat se s jeho minulostí a nastartovat jeho budoucnost.
Poslední aktualizace dne 15.06.2020