Jdi na obsah Jdi na menu

Co je to náhradka?

Náhradní rodinná péče neboli NÁHRADKA (často zkráceně NRP) je forma péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu. Jak je patrno ze samotného názvu, nahrazuje péči v původní rodině, a ta je vykonávána v jiné, tedy náhradní, rodině. Jiná forma náhradní péče o tyto děti je péče ústavní.

A tak tu tedy máme možnosti ústav versus rodina. Co myslíte, která z těchto péčí je pro dítě vhodnější? Pakliže si myslíte, že ta rodinná, jste na správných stránkách.

 

Jaké formy náhradní rodinné péče máme?

Jako dvě nejtypičtější formy náhradní rodinné péče jsou chápány PĚSTOUNSTVÍ a OSVOJENÍ. Existuje však ještě několik jiných forem náhradní péče, a to například poručenství nebo svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiči. My se však na těchto stránkách budeme bavit převážně o pěstounské péči.

Ve stručnosti si tedy vysvětlíme obsah 2 nejtypičtější forem NRP:

Při  adopci neboli osvojení  (dvě různá slova, ale stejný význam) vznikají mezi osvojitelem a dítětem (osvojencem) vztahy jako mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vztahy příbuzenské. Osvojitelé mají při výchově dítěte v plném rozsahu rodičovskou zodpovědnost. Dítě získává osvojením příjmení osvojitele a vztahy k původní rodině, na rozdíl od pěstounské péče, zanikají. Mezi osvojencem a osvojitelem musí být přiměřený věkový rozdíl, přičemž osvojit lze jen dítě nezletilé.

Více bychom se chtěli věnovat další formě náhradní rodinné péče, kterou je  pěstounská péče.  Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které ne vlastní vinou nemohou vyrůstat v rodině. Jedná se tedy o službu (pomoc) dítěti, a jako taková je i finančně podporovaná státem. Pěstoun o dítě pečuje osobně a při péči o něj také vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Zákonnými zástupci dítěte však zůstávají biologičtí rodiče.

Pěstounskou péči můžeme rozdělit na "dlouhodobou" a na přechodnou dobu. Tu dlouhodobou jsme popsali výše. Soud však také může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jedná se o specifickou formu pěstounské péče, kdy je ohrožené dítě umístěno namísto do ústavu k pěstounům na přechodnou dobu. Dítě zde pak zůstává pouze na nezbytně nutnou dobu. 

Podrobnější informace o pěstounské péči vč. odkazů na legislativu